Liveblog Impulskonferansen; Aktiverte og motiverte elever i en digital hverdag

Neste innlegg var om å få aktiverte og motiverte elever i en digital verdag med Unni Merete Walle (fagkoordinator for samfunnsfag), og elevene Malin Albrechtsen Mate og Vilde Mathiesen – alle fra Arendal vgs.

Jeg har ikke fått med meg første del av denne seansen, måtte hjelpe noen av lærerne med å komme på nett…..vi er ca 130-140 stk her i dag, så det er lagt opp både et stort kablet nettverk og det trådløse er også i bruk!

Vurderingspraksis: erfaring viser at ny vurderingspraksis øker alle elevers læringsutbytte

Fordi eleven oppnår:

 • økt bevissthet på egen læringsstrategi
 • økt ansvar for egen læring
 • økt vurderingskompetanse
 • et realistisk forhold til egne og medelevers prestasjoner

samtidig som eleven forholder seg til:

 • en forutsigbar vuderingspraksis
 • klare retningslinjer for hva som kreves og hvordan kravene kan innfris

Eleven får en klart definert læringssti. Det poengteres at det er utarbeidet vurderingsveiledninger og disse brukes, de er utarbeidet for tre nivåer, lavt, middels og høyt. Man må ha fokus på underveisvurdering (del av den nye vurderingspraksisen); elevens egen målsetting skal være med grunnlag i vurderingskriteriene. Viktig at elevene lærer at hver fag har sin metode (ikke levere norsk stil i alle fag), jobbe med disposisjoner. Som elevene sier selv; har du jobbet med disposisjon over et par timer vil du kunne levere en bedre og mer presis innlevering – og du får gjerne mindre arbeid fordi man er mer klar over hva som skal være med og hva målet er.

Kompetanse er mer enn kunnskap.

Eleven skal under veiledning fra lærer;

 • tilegne seg fagkunnskap gjennom informasjoninnhenting fra eksterne og interne kilder
 • anvende fagkunnskap ved å vise faglig oversikt og forståelse
 • anvende faglige holdninger og metode
 • vise evner til faglig refleksjon og vurdering

Tidligere var det gjerne evnen til refleksjon og vurdering som ga karakterskillet på toppnivå (mellom 5’ere og 6’ere) – nå skal også de som får de laveste karakterne gjøre det samme. Man skal bruke varierte kilder, i samfunnsfagene er det lagt særlig vekt på kildekritikk. Biblioteket på NTNU (VIKO) har en grei framstilling på hva som er kildekritikk. Mer og mer vektlagt hvordan man bruker kilder, bruke dem selvstendig og ha eierforhold til dem.

Faglig kunnskap + Faglig metode + Faglig refleksjon og drøfting = Fagkompetanse

vurderingDet er en sammenheng mellom lovpålagte krav, undervisning og vurdering (se figur til høyre). Både lærer og elever sier at det er en fordel for dem å bruke Fronter; det er gjerne litt jobb i begynnelsen, men man får en god oversikt, et effektivt arbeidsverktøy og god dokumentasjon (krav om dokumentasjon)

Fleksibel nivådifferensiering

Eleven skal under veiledning fra lærer:

 • velge egne læringsmål med utgangspunkt i ønsket kompetansenivå
 • vurdere egen kompetanse med fokus på mestringspunkt og vekstpunkt
 • velge læringsstrategi for å øke egen kompetanse
 • veilede medelever

De lokale læringsmål viser at arbeidsinnsats er lik for ulike grupper/kompetansenivå – men at kompleksitet er ulik. Paradoksalt er man mer vant i grunnskolen til å ha flere spor, grupper, nivåer (vanskelighetsgrad) – og når man ikke får dette videregående blir man gjerne litt perpleks. Selv om elever jobber i grupper blir de vurdert individuelt, en annen erfaring er at det fungerer godt at f.eks en elev med middels nivå og en elev med høyt nivå jobber sammen. Flinke elever har ikke så lyst til å jobbe i gruppe, de er vant til å «dra lasset alene» – men de har nok noe å lære. Stikkord: gjøre hverandre gode. Det at man har elevundervisning – at elever underviser hverandre – gjør at eleven faktisk må ha god kjennskap til stoffet.

Når elever skal velge kompetansenivå bør de skrive en begrunnelse på hvorfor de velger akkurat dette nivået – tvinger dem til å tenke gjennom og reflektere over egne valg. Lærerne må bli flinkere til å fortelle hva som skal til for å bli bedre, hvis man ikke vet hvor man skal er det vanskelig å komme dit (skaper forvirring). Elevene skal ha en eller annen form for arbeidsplan som skal være individuell – den kan også være individuell i den forstand at hvis man har en gruppe med samme målsetting (samme kompetansenivå) kan plan være lik for alle.

I utarbeidelse av arbeidsplan starter de alltid med kompetansemål – deretter tolkning av disse (lar elevene lage tolkninger, og går så gjennom disse etterpå). Både lærer og elever får da en felles tolkning (felles forståelse), og man kan definere arbeidsoppgaver som utgangspunkt for læringsmål på tre nivåer (lavt, middels, høyt).

Elevens IUP – en beskrivelse av en arbeidsprosess:

 • starter med læreplan, vurderingskriterier og lokale læringsmål
 • har en veiledningsperiode der eleven gjør seg kjent med lærestoffet
 • har en produksjonsperiode der eleven prøver å vise at lærestoffet er forstått
 • har en veiledning og vurderingsplan

Bruk av Fronter gjør at lærer kan la elevene få lesetilgang på noe (ikke kunne endre hva lærer har skrevet), kan inn og sjekke om de har lest ulike dokument, løst oppgaver, hatt innleveringer osv – dette gjør at elevene har krav på seg til å prestere, opprettholder læringstrykk.

Nivådiffernsierte kilder (erfaringen viser at de ulike måloppnåelsesnivåene også må bruke ulike typer kilder):

 • Samme kompetansemål, men ulik kilde
 • Kilden omhandler samme tema, men på ulikt analysenivå
 • Kildens kompeksitet i innhold øker med økt måloppnåelsesnivå
 • Kilder på høyt nivå er mer spesialisert og mer faglig nyansert enn på lavere nivåer

Vurderingskriteriene blir både et metodisk arbeidsredskap i læringsprosessen og en hjelp i vurderingsarbeidet – både for elev og lærer.

Noen utfordringer ved bruk av web2.0-verktøy (f.eks blogg og wiki);

 • vurdering skal være individuell og måle egen kompetanse i forhold til kompetansemål
 • flere eiere til produktet der eierne har ulikt kompetansenivå
 • hvem har laget hva
 • underveisvurdering når innhold osv stadig er i endring

Albertine har også et innlegg fra denne seansen. Oversikt over alle livebloggene mine fra denne konferansen.

Advertisements

4 comments

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s