Å skrive en prosjektoppgave 2 – finn informasjon

Når du har bestemt deg for emne/tema – og har en plan for hvilke ting du skal ha med i oppgaven må du finne og samle inn informasjon/bakgrunnstoff. Dette kan du gjøre på forskjellige måter;

 • lærebøker – gjerne i forskjellige fag
 • bibliotek/skolebibliotek; finn faglitteratur, aviser, oppslagsverk, video/CD-rom, tidsskrifter osv. Husk at de som jobber på biblioteket gjerne kan hjelpe deg med å finne aktuell litteratur – bruk denne kompetansen. Begynn gjerne med leksikon for å finne kortfattet informasjon og stikkord som kan gjøre at du kommer videre i arbeidet. Tenk over hva du har bruk for av informasjon, hva du skal bruke den til, hvor mye stoff du trenger og når du skal bruke det/hvor i oppgaven hører det hjemme – et tankekart kan hjelpe deg å strukturere (se del 1)
 • søk på internett – spesifikke nettsider rundt emnet, oppslagsverk (eks Wikipedia), sosiale medier (Facebook, Twitter, Flikcr, Del.ici.ous, osv), forskning (eks forskning.no, viten.no). Du kan finne mye faktainformasjon (i tillegg til det som er nevnt kan du også finne adresser, tlf.nr, statistikk osv), men det finnes mange sider hvor informasjonen gjerne ikke er helt troverdig. Se innlegget om kritisk refleksjon/kildekritikk for noen tips. En annen ting du skal huske på er opphavsrett/copyright – se «Opphavsrett i ei digital tid» for mer informasjon.
 • spørreundersøkelser. Du må finne ut om du skal ha en kvalitativ(personlig, et mindre utvalg personer – ofte problemstillinger det ikke er enkle svar, gjerne subjektiv vurdering – meningsspørsmål) eller kvantitativ(mange personer, bruke resultat statistisk – f.eks bruker du bilbelte? her kan du lage en tabell som viser hvordan svarene fordeler seg på kjønn, alder osv – gjerne i et regneark – og bruke dette i prosjektoppgaven) undersøkelse. Uansett må du jobbe med spørsmålstillingen; du skal unngå at din mening framkommer i måten du spør på. Dette er spesielt vanskelig i kvalitativ undersøkelse der situasjonen gjerne er at du spør ut en annen – her må du sørge for at spørsmålet blir forstått rett og at du forstår svaret rett, i tillegg skal du ikke gi uttrykk for din egen mening. I en kvantitativ undersøkelse må du sørge for at du spør så mange at svaret du får ut sannsynligvis er korrekt (eks. hvis du spør bare 15-åringer om de spiller mye dataspill og du bruker det svaret for hele befolkningen har du sannsynligvis gått i denne fella).
 • intervju; noen som kan mye om emnet ditt. Finn ut hvem du kan snakke med og forbered intervjuet, gjør helst en avtale med vedkommende i forkant. Skriv ned spørsmål (ikke flere enn det som er nødvendig), dersom du skal ta opp på bånd eller video må du først spørre om tillatelse – noter stikkord under samtalen for å huske innholdet.
 • bedriftsbesøk; er det noen som holder på med noe som er aktuelt for oppgaven din, husk også kommunen og museer dersom det er aktuelt.
 • sende epost, brev, fax eller SMS. Noen tips; skriv kort – men presist (spørsmålene må ikke kunne misforstås), skriv når du ønsker svar, undertegn, sørg for at 1. det framgår hvem du er, 2. hvorfor du har sendt disse spørsmålene, 3. hvem svar skal sendes til og 4. hvordan du kan kontaktes (epostadresse, tlf.nr osv).

Hvis vi forutsetter at du skal intervjue noen i forhold til et problem kan noen stikkord være;

 • hvorfor er det et problem?
 • hvem gjelder dette/hvem blir påvirket?
 • hva har andre med dette problemet gjort?
 • hvor er problemet størst?
 • når startet/oppstod problemet?
 • hva gjør man får å stoppe/endre problemet?
 • hvordan sørger man får at dette problemet ikke oppstår igjen?
 • ta bilder, video eller lydopptak der det er naturlig (her kan du jo bruke mobiltelefonen)
 • husk å skrive notater

For all innhenting av informasjon er det viktig at du noterer hvor og når du fant informasjonen for å bruke i litteraturlista, det er ulike måter å skrive en slik liste på. For nettsider noterer du URL (nettadressen f.eks http://www.forskning.no) og datoen du fant informasjonen. Det finnes ulike skjema du kan benytte. Se innlegget «Bruke kilder i oppgavetekst» for mer informasjon (og husk; bibliotekarer har god kompetanse på dette, på informasjonssøk og kildekritikk – her kan du sikkert få hjelp). Husk også kildekritikk og opphavsrett som nevnt i punktet under søk på internett ovenfor.

informasjonsinnhenting

Én kommentar

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s