Archive for august, 2009

Testet diskusjonsspørsmål ut på tenåringen…en aha-opplevelse!

I dag har jeg vært ute på en barneskole og snakket litt om Feide og en god del om bruk av IKT. Hensikten min med møtet var

 1. å gi en generell, kort og lite teknisk forklaring på hvorfor vi holder på med en Feideimplementering og
 2. gi noen tips til hvordan man kan gi elevene eierskap i forhold til IKT-reglementet

Når det gjelder det første punktet er dette noe som er ganske greit å formidle – og som er greit å forstå; kommunene er pålagt dette, det gir fordeler for både skole og elever – og ikke minst handler dette om sikkerhet. I tillegg snakket jeg litt om rutiner rundt dette – og litt om hvem som har ansvar for hva. For denne målgruppa var det ikke nødvendig  å utdype med mye teknisk informasjon, her er det snakk om å forstå hvorfor og hva de skal bidra med – at de forstår viktigheten i at vi gjør ting som vi gjør og hvorfor det må foregå etter gitte regler.

I forbindelse med skolens ansvar for å gjøre IKT-reglementet kjent for elevene (Feidekrav at man skal ha IKT-reglement som skal gjøres kjent)  hadde jeg med noen noen åpne spørsmål (punkt nr 2) – spørsmål man kan stille i klassen og forhåpentligvis få en diskusjon rundt. Noen eksempler (se forøvrig innleggene IKT-reglement med veiledning og Tips til lærer for flere eksempler);

 • Hva er et reglement og hvorfor har vi et reglement?
 • Hva betyr rettighet og plikt?
 • Hvordan skal vi behandle skolens IKT-utstyr?
 • Hvordan skal vi oppføre oss på Internett?
 • Kan skolen gjøre noe hvis du mobber noen ved bruk av din egen datamaskin på fritida?
 • Kan du legge ut bilder osv av andre på nettet?
 • Kan du bruke bilder, tekst, video osv som du finner på Internett i skolearbeidet ditt?
 • Når er det greit å bruke lynmeldinger (i form av f.eks SMS, Twitter, MSN, AOL osv) til andre og når er det ikke greit?

Jeg tror (i alle fall håper) at denne gjennomgangen var en hjelp for lærerne jeg var på møte med i dag – at forslaget til hvordan man kan formidle videre til elevene kan sette igang en prosess hvor man blir mer bevisst på når, hvor og hvordan man skal bruke IKT både på skole og ellers.

Den store aha-opplevelsen fikk jeg imidlertid etter at jeg kom hjem – og testet ut spørsmålene på tenåringen, en tenåring som bruker mye tid på nett og som har en mor som er veldig opptatt av digital dannelse (noe sier meg derfor at det i mange hjem ikke er noe diskusjon rundt dette temaet, og da må faktisk ungene lære dette på skolen).

Noen spørsmål var greie å besvare; f.eks de første konkrete, men så begynte diskusjonen på bl.a dette med å legge ut bilder av andre….Vi var enige om at det kunne man ikke gjøre uten samtykke, men når hadde man fått samtykke? Var det greit om hennes venner sa at til henne at hun kunne publisere bilder av dem og kunne hun gi andre lov til å legge ut bilder av henne? Nå vet jeg at hun ikke legger opp bilder av andre og ikke gir andre lov – dette har jeg i alle fall fått terpet inn, fortalt at det som havner på nettet kan være veldig vanskelig å få fjernet igjen (ikke helt fanatiker, men mener at man skal tenke nøye gjennom hva man publiserer – stikkord: Legge ut gode digitale spor). Samtidig vet jeg at mange av hennes jevngamle ikke har de samme sperrer for hva som kan, skal, bør og ikke bør publiseres…..Hva med aldersgrensen for når man kan gi samtykke? Hvor mange av dere som leser dette vet hvor gamle elevene må være for å kunne gi samtykke?

Spørsmål rundt dette med bruk av hva man finner på internett – dette med opphavsrett og åndsverk – ja, det er et vanskelig tema…men viktig at skolen er bevisst i forhold til det. Jeg vet i alle fall at her synder vi nok mye (i alle fall de fleste av oss). Det går også motsatt vei – hva med det som eleven lager og lagrer på skolen sine maskiner? Hvordan skal man forholde seg til det (vet det var et par lærere som fikk noe å tenke på i dag i alle fall)?

Spørsmålet rundt hva man burde f.eks bruke SMS til førte også til en liten diskusjon. For meg var det helt opplagt at for greie, konkrete meldinger som ikke kunne misforstås var slik kommunikasjon helt ypperlig, men for enkelte andre ting (typisk ironi) kunne det være vanskelig for mottaker å forstå dette – tenåringen forstod det når jeg sa det, men det var tydelig at dette ikke hadde vært i tankene hennes tidligere. På møtet jeg var på i dag brukte jeg følgende eksempel; bakgrunnen var en meningsutveksling på Twitter hvor det var snakk om bruk av IKT i skolen og jeg skrev i en melding som kommentar til en annen: «Sørg for å få på plass nettverk og at alle får en PC så er problemet løst».

Takk og pris skrev jeg også (ironi) bak utsagnet slik at ingen skulle misforstå meg – men dere ser poenget, det er ikke alltid så lett å avgjøre om det er ironi eller ikke….Kommunikasjon er vanskelig, vi tolker informasjonen etter egne preferanser (og da kan grunnlaget for en konflikt være lagt med en gang) – og når vi ikke kan forholde oss til kroppspråk og mimikk blir det enda vanskeligere å vite om det er en spøk, alvor, ironi osv…med mindre det er saklig, entydig faktainformasjon da.

Opplevelsen burde ikke vært overraskende for meg, dette framkom jo også i ITU Monitor 2009 – at dette med refleksjon rundt etiske/sosiale spørsmål var av de tingene man hadde mindre riktige svar på enn mange andre spørsmål. Etter aha-opplevelsen i dag er jeg styrket i troen på at ungdommen faktisk må ha en gjennomgang i forhold til slike spørsmålstillinger – og jeg vet at på møtene jeg skal ha framover ute på skolene skal dette understrekes kraftig!

Forøvrig har jeg en liten refleksjon til etter dagens hendelser; jeg ser helt klart at nettverk og hver sin PC er avgjørende for at vi skal få til dette digitale løftet i skolen. Enhver må ha et eierforhold til verktøyet og det må inn i den enkeltes daglige arbeidsrutine. Ser man seg rundt på arbeidsplasser ellers har jo den enkelte ansatte det verktøyet man trenger for å utføre sine oppgaver – og her henger skolen langt etter. For elevene er det selvfølgelig også viktig at de har tilgang til datamaskiner og at de fungerer tilfredstillende. Når dette er sagt holder jeg fortsatt fast ved at det er ironi å si at bare man har nettverk og alle har pc er problemet løst….men man har i alle fall fått på plass noe av det mest grunnleggende for å komme videre i arbeidet med digital kompetanse.

31.08.09 at 22:25 2 kommentarer

Delingskultur liksom….. (eller 90-9-1-regelen)

Jeg leste her en dag (husker ikke hvor – gjerne noen som kan hjelpe?) noen som hadde skrevet at når vi snakket om dette med delingskultur var det en 90-9-1-regel. Jo mer jeg har tenkt på det, jo mer har jeg kommet til at det er nok riktig. 90% av de som surfer rundt på nettet er bare brukere av informasjon andre har lagt ut, 9% er aktive i den forstand at de kommer med kommentarer og korrigeringer på det andre har skrevet mens 1% bidrar aktivt. Det er vel ikke mange som leser dette som har skrevet f.eks en artikkel på Wikipedia – oppslagsverket som er laget av brukerne….Ja, jeg kan ikke påstå at jeg har skrevet noen artikkel der jeg heller, men…jeg er i alle fall blant de 9%.

Jeg bruker nettet ganske mye, og finner mye god informasjon – og den informasjonen kan jeg ofte gjenbruke i forbindelse med jobb eller studier. Det sparer meg for mye tid – det er ikke noe poeng for meg å finne opp hjulet selv hver gang. Likevel forsøker jeg å gjøre noe konstruktivt ut av det jeg finner og det jeg produserer selv – f.eks å publisere på denne bloggen, kanskje det er andre som kan bruke det jeg har skrevet (og så blir min samvittighet litt renere; jeg ikke bare «snylter» – men bidrar). Bloggen er først og fremst mitt arbeidsverktøy, jeg ser at ting jeg har skrevet her tidligere nå blir børstet litt støv av og blir brukt på nytt i forbindelse med nye prosjekter, møter osv. Et eksempel på dette er f.eks livebloggen fra Opphavsrett i ei digital tid – jeg var på dette seminaret og prøvde å få med meg det meste av det som ble sagt, føyde til noen lenker – og nå er dette blitt en ressurs i forhold til at vi skal snakke om åndsverk, lisenser og opphavsrett i forbindelse med IKT-reglementet jeg har skrevet om de siste dagene (ser livebloggen kryper opp igjen på lista over mest leste innlegg siste tiden – og nå har jeg forklart grunnen).

Enkelte hevder at vi er litt slik at «mitt er mitt» og at vi har en holdning som går på at dersom jeg har brukt tid på å lage noe så skal i alle fall ikke andre få det «gratis» og «rett i hendene«. Jeg tror ikke at problemstillingen er så svart/hvitt. I samtaler jeg har med andre om dette kan det mer virke som om man ikke bidrar fordi man er redd for at det man skriver ikke er «godt nok» (uff – hva vil andre synes om det jeg skriver) eller at man ikke har behov for å «promotere seg selv» (jeg har ikke behov for å vise meg selv fram på nettet – jeg er ingen narsissist).

Selvfølgelig er ikke alt det man finner interessant og jeg synes heller ikke at alle sosiale medier nødvendigvis bidrar veldig mye slik sett (ikke veldig interessant å vite hva alle holder på med til enhver tid), men…jeg tror de aller fleste vil kunne bidra med noe som er interessant for andre – skriv om noe du er opptatt av og brenner for, engasjement er viktig tror jeg.

Alternativt kan du gjøre som meg, opprett en blogg som verktøy for deg selv. Bloggen kan du selvfølgelig holde helt for deg selv, men jeg må si at tilbakemeldingene jeg har fått i form av både kommentarer, oppgaver og tekst andre har skrevet eller lenker til aktuelle nettsteder ofte har vært og er uvurderlig – så hopp i det og prøv selv, la nettet vise seg fra sine sterke sider; informasjonssøk, kommunikasjon og interaktivitet og la oss sammen endre 90-9-1-regelen!

31.08.09 at 10:53 3 kommentarer

IKT-reglement (skole) med veiledning (på tilnærmet nynorsk)

Med utgangspunkt i de gode forslag jeg har fått fra både den ene og den andre (ikke minst Uninett og arbeidet som Trondheim kommune har lagt ned – i tillegg til det «mine» skoler har bidratt med) har jeg nå lagt nesten siste hånd på verket på et IKT-reglement (på tilnærmet nynorsk – språkvask nødvendig, ser det er noen skrivefeil utover språket som skal rettes også) som jeg sender ut til «mine» skoler. Det er for omfattende å legge opp hele her på bloggen, men for de som er interessert kan det lastes ned på denne lenka (worddokument som er redigerbart)

Eksempel fra dokumentet – veiledningsdelen er det som står i parantes:

 • Elever kan ikkje installere eigen programvare på kommunen sitt IKT-utstyr. (Skulen skal vedlikehalde sine datamaskiner, og om elevane installerer anna programvare kan dette gjere at utstyret ikkje fungerar som planlagt).

Tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet meg 🙂

30.08.09 at 23:02 3 kommentarer

Oppfølging; avtale om IKT i skolen – tips til læreren

Jeg har i dag fått noen gode tips fra Uninett ABC (tusen takk til Snorre og Rolf), og følger derfor opp innlegget Forslag til avtale mellom elev og skole om bruk av IKT med forslag til hvordan lærer kan gå gjennom rettigheter og plikter med sine elever (grunnen til at dette står på nynorsk er at det er målformen jeg bruker på jobb). I løpet av overskuelig framtid regner jeg med at Uninett legger ut veiledninger som dette på sine hjemmesider (men siden jeg skal igang nå har jeg omarbeidet dem selv til mitt bruk). I tillegg til dette bør det være en ordliste som forklarer begrep som IKT, MSN, SMS osv. Se også kommentaren min i neste avsnitt med hva som ligger av tilgjengelige ressurser i LMS.
Oppdatert 30.08.09: Ny bloggpost; IKT-reglement med veiledning

Å NYTTE IKT PÅ SKULEN – TIPS TIL LÆRAR
I staden for å gå gjennom reglementet (som og vert sendt til elevar og føresette for underskrift/samtykkje) punkt for punkt bør ein stimulere til refleksjon rundt rettar og plikter. Dette føreset at du som lærar og har lese gjennom og forstått innhaldet i avtalen. Avtalen finn du ………(min kommentar; vi lagrer alle dokumenter som omhandler Feide osv i et eget klasserom i LMS som alle lærere har tilgang til. På denne måten kan hver enkelt lærer skrive ut nødvendig antall eksemplarer, finne ferdiglagede forslag til presentasjoner osv – uten at vi behøver å trykke opp mange unødvendige eksemplarer. Klasserommet inneholder også aktuelle lenker til lovsamling, nettvett, opphavsrett osv).

Det er viktig å veilede i diskusjonen slik at svara vert mest mogeleg lik dei svara du finn i teksten under. Ver merksam på at ord som «rett» og «plikt» og må forklarast og drøftast med elevane.

Når klassen har formulert sine svar bør ein lage ein plakat slik at retningslinene alle er einige om vert hengt opp godt synleg i klasserommet.

Eleven sine rettar:

 • Å få informasjon om skulen sitt IKT-reglement
  Kvar skule har ansvar for at elevane er kjent med IKT-reglement. Sjølv om eleven har fylt 14 år og har plikt til å sjølv setje seg inn i reglementet har skulen fortsatt ansvar for å informere om regelverket. Aktuelle spørsmål; kva er eit IKT-reglement og kvifor har vi eit slikt reglement? Korleis vert du og dine føresette informert om reglementet?
 • Å nytte skulens datautstyr til alle formar for skulearbeid
 • Å bli undervist i korleis ein nyttar IKT 
  Disse to punkta høyrer saman, skulen skal gje elevane digital kompetanse. Dette er ein kompetanse som er likestilt med lesing, skriving, rekning og kunne uttrykke seg muntleg (Kunnskapsløftet). Digital kompetanse: basiskunnskap, problemløysing med IKT, kommunikasjon/nytte fleire kjelder, refleksjon sosiale/etiske spørsmål
 • Å ha IKT-utstyr som virkar
 • Å ha tilgjenge til IKT-utstyr
  Disse to punkta høyrer saman. For å gje elevane digital kompetanse er det ein føresetnad at IKT-utstyret fungerar og at eleven har tilgjenge. Elevane på eit klassetrinn skal ha lik tilgang til datamaskiner. Merk; tilgjenge er etter avtale med skule/SFO – sjå under pliktar
 • At ting som eleven lagrar på datamaskina vert teken vare på
  At innhald ikkje vert sletta utan førehandsvarsel, sørgje at andre ikkje får tilgjenge og at innhald ikkje vert spreia utan samtykkje.
 • At ein kan få med seg heim det ein har lagra på datamaskina
  Eleven har opphavrett på det eleven sjølv har laga og kan ta det med seg heim om dei sjølv sørgjer for å ta med seg/overføre innhaldet. Mapper på datamaskina vert sletta om sommaren og eleven må difor sørgje for utskrift eller sende til seg sjølv på epost før ferien om dei vil spare på innhaldet

Eleven sine pliktar – diskusjon rundt spørsmålstilling: (lærar styrar diskusjon inn i «rett» spor, men klassen vert einige om formuleringane)

 • Korleis skal vi handsame IKT-utstyret på skulen?
  Det er sjølvsagt at ein skal handsama utstyret fint, ikkje flytte på kablar og ledningar o.l.Vert utstyret øydelagt kan elevar/føresette ha erstatningsansvar og/eller brukar kan bli utestengd for ei periode («erstatningsansvar» bør forklarast). Ein skal ikkje laste ned og installere andre program. Evt ein diskusjon rundt dette med virus og sikkerheit.
 • Når kan vi nytte skulen sitt IKT-utstyr?
  Dette skal skje etter avtale med skule/SFO.
 • Kva kan vi nytte skulen sitt IKT-utstyr til?
  Du kan nytte skulen sitt IKT-utstyr til skulearbeid om det ikkje er avtala at ein kan nytte utstyret til t.d chat, sjekke og sende epost, spele spel – er du i tvil skal du spørre læraren. Du skal lagre arbeidet i di eiga mappe. På dei årstrinna det er aktuelt: elevane skal ikkje laste ned og installere andre program, dei skal ta omsyn til opphavsrett, dei skal ikkje søkje etter krenkande innhald (pornografisk, blasfemisk, rasistisk, nazistisk) og heller ikkje bokmerke slike nettstader
 • Kven skal kunne nytte ditt brukarnamn og passord?
  Det er berre eleven sjølv som kan nytte eige brukarnamn og passord. Eleven må ikkje låne bort eller fortelje kva brukarnamn og passord er. Om eleven har gløymt brukarnamn (standardalgoritme for brukarnamn 3+3+2) og/eller passord skal eleven seie frå til læraren. Når du avsluttar skal du logge heilt ut, og går du frå maskina i ei arbeidsøkt skal du låse maskina (trykk windowstast + L) slik at andre ikkje kan nytte din pålogging.
 • Kva er verst; å mobbe nokon andre i verkelegheita eller på Internett?
  Vi vil ikkje ha mobbing på nokon måte på skulen, men det kan vere ekstra ille å bli digitalt mobba – og dette er eit aukande problem. Når ein elev vert mobba gjennom SMS, MSN, chat og liknande veit ein ikkje alltid kven som mobbar. Ein skal oppføre seg på høveleg vis og når ein er på Internett (nettvett og nettikette). Evt ein diskusjon rundt tema; veit du kven du snakkar med på chat, MSN o.l.?
 • Kva skal du gjere om du finn feil?
  Elevane skal seie frå til lærar (evt administrasjon/IKT-ansvarleg)

Oppdatert 2/9-09: man kan selvfølgelig benytte LMS til en slik gjennomgang – lag f.eks en «prøve» med spørsmålstillingene slik at alle får anledning til å uttale seg…denne kan jo være anonym hvis det er noe poeng. Eller lag en spørreundersøkelse i LMS for å få fram hva man synes er mest viktig og minst viktig – f.eks hva synes du er den viktigste bruken av IKT i skolesammenheng?

28.08.09 at 19:28 6 kommentarer

På skolebenken i dag

28082009141I dag var jeg på forelesning i faget Forretningside og forretningsplan – første oppgave var en samarbeidsoppgave hvor vi skulle bygge tårn med marshmallows og spaghetti. Vi startet med å planlegge hvordan vi skulle løse oppgaven, men under selve byggeprosessen var det ikke lov å kommunisere i det hele tatt – hensikten med oppgaven var å vise hvor viktig det er både med kjennskap til produktet (råvarene du har tilgjengelig), samarbeid og kommunikasjon.

Etter denne øvelsen litt refleksjon gjennom et spørreskjema (enkel personlighetstest) for å avdekke hva slags personlighet (hvilke preferanser) man har, hensikten var å se litt på hvordan man kan sette sammen funksjonelle team og få en god gruppedynamikk.

28082009143Øving nummer 2 i dag – eggdrop. Øvelse for å utvikle kreativitet (lurer på om det egentlig var nødvendig for oss). Vi fikk et egg som skulle kastes fra 3. etasje, og skulle lage noe for at det ikke skulle knuse. Det var noen tilgjengelige råvarer (liten plastpose, hyssing, avis, ballong, plastglass, bomull, tape) som vi kunne velge blant; tilsammen 5 ting  kunne vi velge og her er vår løsning (genial – det syntes i alle fall vi); tre ballonger, litt bomull og masse tape – en airbag for egget!.

Nå er vi spent på resultatet (Tomas har kastet ut «airbagen» fra 3. etg, jeg venter nede)!

2808200914428082009145Resultatet viste at vår løsning bestod testen – egget var like helt når vi tok det ut av bomullen (vi var den eneste gruppa som klarte det – jippi!)!

Tredje øving – svartsneglen. Idemyldringsoppgave; først finne 25 ting man kan bruke sneglen til (5 min), deretter 45 ting (3 min) og til sist 60 ting (3 min). Galskapen florerte – alt fra studiekamerat til spionvirksomhet (sette på kamera), terrorangrep (mot planteskoler?), turguide (blir ikke så veldig rask gange), kakepynt (krever nok litt tilvenning), ny valuta (i oldtiden brukte de jo stein), naturmedisin (alternativ healing eller hva med ansiktsmassasje), badeand, dørstopper, parkeringsvakt….Mange ideer. Deretter skulle vi utvikle videre en av tre ideer som en av de andre gruppene plukket ut til oss – og markedsføre dette produktet (vi fikk tildelt følgende alternativer: glidemiddel, dyremat og trackrace) – 20 min til rådighet for å velge og lage en presentasjon! Vi valgte å markedsføre «glideslim» – fokus på miljø, ikke kunstig tilsetning, norsk råvare og med mange bruksområder (Slagord: «Passer like bra på kjøkkenet som i nattbordskuffen – bare fantasien setter grenser»), vi så f.eks for oss at man solgte slimet i små bokser – og at man kunne bruke dette som hårgele, fuktighetskrem, håndkrem, skismøring osv. svartsnegleTanken bak en slik øving er å finne helt nye bruksområder for kjente produkter, finne nye sammenhenger, sette sammen ting på nye måter – bruke kreativitet (og ikke være redd for å komme med litt ville ideer). Andre stikkord knyttet opp mot denne typen oppgave er entreprenørskap og innovasjon.

Dette innlegget er et eksempel på hvordan man kan jobbe digitalt i skolesammenheng; jeg har brukt web2.0-verktøy (blogg) og det er brukt digitalt verktøy (bilder tatt med kamera på mobilen). Forsåvidt har jeg også brukt web2.0-verktøyet Twitter – alle blogginnlegg blir automatisk postet gjennon Twitterfeed, og man kan jo også bruke Internett til informasjonssøk i en slik oppgave (aktuelt tema; kritisk refleksjon/kildekritikk). Presentasjonen i oppgave 3 ble laget i powerpoint. Dette er tekstskaping (tekst/bilde) og så har du fått med et par tips om hvordan kreativitet kan stimuleres. Se også innlegget Skolen dreper kreativiteten. PS; mine egne døtre synes at dette hørtes ut som en flott måte å lære på – og kom også med et forslag til på svartsneglen; å bruke den som bart!

28.08.09 at 07:56 7 kommentarer

Forslag til avtale mellom elev og skole om bruk av IKT

I dag et forslag til avtale mellom elev og skole om bruk av IKT; både det å bruke skolens utstyr og programvare. Tar gjerne kommentarer…..
Oppdatert 28.08.09; oppfølging til dette innlegget – tips til lærer hvordan man skal gå gjennom avtalen med elevene finner du på denne lenka
Oppdatert 30.08.09; ny bloggpost: IKT-reglement med veiledning

Å NYTTE IKT PÅ SKULEN

Skulen har teke i bruk IKT i samband med undervisninga. IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Skulen ønskjer med denne avtalen å leggje tilrette for at du på best mogeleg måte kan gjere deg nytte av denne teknologien i skulearbeidet og i skulekvardagen.

Ein viktig føresetnad er at vi i skuletida fokuserer på skulebruk og ikkje privat bruk. Skulen er knytta til eit nettverk og innfører FEIDE (Felles elektronisk identitetshandtering) – og dette gjer at vi har reglar for korleis vi kan og ikkje kan nytte teknologien.

DINE RETTAR:
Du kan nytte skulens datautstyr til alle formar for skulearbeid
• Søkje på Internett etter stoff til skuleoppgåver
• Hente (laste ned) bilete og tekst frå Internett for å lage ditt eige svar på ei skuleoppgåve om du ikkje bryt reglar for opphavsrett (copyright)
• Jobbe med skulearbeid i alle program som er installert på maskinene. Dei programma vi nyttar på skulen er …………….
• Skrive ut eige skulearbeid
• Nytta læreprogramma som er installerte på datamaskina og tenester som kommunen har kjøpt som ligg på Internett. I tillegg kan du nytte andre gratis digitale læringsressurser som læraren syner deg.

Etter avtale med lærar kan du:
• Chatte
• Sende og sjekke mail (e-post).
• Nytte hovudtelefonar
• Lasta ned lovlege filer til skulebruk

DETTE HAR DU IKKJE LOV TIL :
• Å dele brukarnamn og passordet ditt med andre, dette er personleg og sjølv om nokon har gløymt sitt skal du ikkje låne vekk ditt eige.
• Å søkje etter ulovleg eller krenkande materiale. Krenkande materiale kan vere pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter. Du skal heller ikkje setje bokmerke på slike sider i nettlesaren eller leggje dei som lenkje i læringsplattforma
• Å lagre lydfiler, videofiler eller program på nettverket eller på skulen sine pc’ar – om dette ikkje er avtalt på førehand med lærar/IKT-ansvarleg i samband med lagring i læringsplattforma når det gjeld skulearbeid.
• Å drive med spel og anna aktivitet som ikkje er skulearbeid. Er du i tvil skal du høyra med læraren din.
• Å flytte på pluggar og tilkoplingar eller gjera andre inngrep på utstyret.
• Å installere program på datamaskina
• Å endre instillingane på datamaskina

DINE PLIKTAR:
• Når du er ferdig med arbeidsøkta skal du logge deg heilt ut
• Skal du gå frå maskina medan du arbeider, trykker du alltid ”windows+L” for å låsa maskina slik at andre ikkje har tilgjenge
• Har du gløymt passordet ditt seier du frå til lærar, som hjelper deg med å få nytt passord
• Meld frå til administrasjon, lærarar eller ikt-ansvarleg når du finn feil.
• Bruk utstyret med varsemd
• All lagring av skulearbeid skal skje i privatmappa di. Innhald som vert lagra på PC’en kan verte sletta utan førehandsvarsel.
• Alle privatmapper vert sletta om sommaren. Hugs difor å ta ut det du måtte ynskja å ta vare på frå året som gjekk (t.d utskrift eller send til deg sjølv via mail)
• Å vise høveleg framferd på Internett og i samband med elektronisk kommunikasjon – vis Nettvet og Nettikette.

Skulen har programvare som gjer at læararane kan fjernhjelpa elever og sjå korleis dei arbeider – dette kan dei gjere uten at eleven sjølv er klar over det.

BROT PÅ REGLANE:
Brot på desse reglane eller hærverk på utstyr vert å sjå på som brot på ordensreglane. Alvorlege eller gjentekne brot vil medføra brev heim til føresette og vil få innverknad på ordenskarakteren til dei som går på ungdomssteget.

I tillegg kan det medføra sanksjonar som:
• Sperring av ditt brukarnamn i ein varsla periode. Dette gjer at ein og vert stengt ute frå skulens datanett, Internett og andre digitale tenester ein har tilgjenge på gjennom Feide
• Tap av retten til å nytta skulen sitt IKT-utstyr i ein varsla periode.

Reglane gjeld så lenge underteikna er elev ved grunnskulen i kommune eller til ein ny avtale erstattar denne.

Eg har lest og forstått reglane, og pliktar å innrette meg etter desse. Eg har også forstått at regelbrot vil medføra sanskjonar som kan få innverknad på tilgang til bruk av ikt i undervisninga og på ordenskarakter.
Dato og signatur for elev og føresett:

27.08.09 at 17:50 3 kommentarer

Å komme igang med LMS – vårt forslag til myk og enkel start.

infomøteI dag har vi (vi = prosjektet Digitalt Skulesamarbeid i Sogn og Fjordane) snakket med lærere på to skoler (50-60 stk) om det å ta i bruk LMS (og i går snakket vi med lærerne på 3 skoler – se dette innlegget).  Flere hadde brukt LMS tidligere som studenter, men et fåtall hadde tatt i bruk LMS som lærer. For å få en myk igangsetting var vi blitt enige med skolene om at vi standardiserer alle klasserom (i LMS’et) og har veldig få verktøy tilgjengelig – det er bedre alle starter enkelt og så får de som evt vil utvide med flere verktøy få dette gjort tilgjengelig etterhvert. Det har ingen hensikt i å lage noe nå (ta med verktøy) som vi kanskje kommer til å trenge en gang i framtiden, det er bedre å få dette på plass ved behov. Rent praktisk ser LMS’et i dag slik ut;

 • et klasserom pr klasse og merket det med kull + årstall født, f.eks kull 2002 + evt A/B/C der det er flere klasser pr årskull (da slipper vi å endre navn neste år, tilnærmet vedlikeholdsfritt)
 • en personlig verktøyliste som er svært liten, men som bl.a inneholder personlig arkiv (slik at både elever og lærere har et sted hvor man kan laste opp filer man har begynt med på skolen og som man skal fortsette med når man kommer hjem – eller omvendt)

I klasserommet har vi;

 • en startside som inneholder en søkefunksjon, meldinger (kun mulig fra lærer(e) til elev(ene) – elevene har ikke fått tilgang til dette) og oversikt over  nye dokumenter og nye lenker. Alle nye elementer blir merket slik at elevene lett kan se hva som er nytt/hva de ikke har åpnet. Poenget er å holde det enkelt og oversiktlig uten for mye «dilldall«. Meldingene kan være alt fra praktisk informasjon (husk badetøy torsdag) til informasjon av typen «Ny prøve i mappen….».
 • en mappe som viser ukeplaner. Vi synes ukeplaner hører hjemme i LMS, og selv om man i en periode kanskje må levere noe ut på papir og som nå legge dem ut på hjemmesida bør man etterstrebe å legge planene her. Det som de fleste syntes var greit var at dersom man opprettet et dokument med flere forfattere kunne flere lærere som har samme klasse  jobbe i samme dokument. Ingen ga uttrykk for at det ville være vanskelig å laste opp ei fil hvis man heller ville velge denne løsningen – dette kunne de! Dette med at foreldre skal kunne se hva man holder på med/hvilke lekser som skal gjøres og derfor legger disse ut på hjemmesida kan løses ved å lage foreldrepålogging i LMS – dette er en enkel prosedyre.
 • en mappe pr fag (f.eks en for engelsk, en for norsk, en for matematikk osv) framfor å lage egne klasserom pr fag. Disse mappene kan deles inn i undermapper dersom man vil sortere videre på f.eks tema. Disse mappene kan inneholde tekst, lenker, video, lyd osv. – noe vi ikke nevnte var at her bør man tenke at det ikke bare er en digitalisert tekst (se innlegget Digital kompetanse – digitale læringsressurser for å se hva jeg mener)
 • en mappe for innleveringer som har undermapper pr fag. Under hvert fag vil alle innleveringsmappene ligge – og elevene har selvfølgelig kun tilgang på egne innleveringer mens lærer har oversikt over alle og får god oversikt og god dokumentasjon. Innleveringsmappene kan også settes opp med plagieringskontroll (men jeg mener fortsatt at man må tenke at man ikke skal lage oppgaver hvor man kan klippe-og-lime inn svar fra andre nettsteder osv. – se innlegget Innføring av LMS i 3 skoler... ). Her kan man også velge ulike typer fil (dokument, lenke, bilde, lyd osv – så at noen nikket til dette med lyd når vi demonstrerte hvor enkelt det var, tror dette vil bli brukt i lavere klassetrinn og i forbindelse med språkfag).
 • prøveverktøy slik at lærer kan lage prøver (dette verktøyet er ikke synlig for elevene). En prøve trenger ikke nødvendigvis være en prøve; man kan bruke prøveverktøy til å lage f.eks en repetisjonstest eks. man kan lage en test som gjør at man øver på gloser og at man får automatisk tilbakemelding om hvor mange korrekte svar man har – og så kan man bestemme at den kan man ta mange ganger (nærmest en slags pugging). Man kan bruke prøveverktøy til å lage lekse – at man skal svare på spørsmål  (forutsetter at elevene har tilgang på nett – men kanskje man kan gi et valg; de som vil kan levere digitalt eller man kan levere på papir. I begge tilfelle kan lærerens kommentar legges inn i LMS slik at man har oversikten). Prøveverktøy kan enten gi automatisk tilbakemelding eller man kan velge at lærer skal rette og gi individuell kommentar og noe av det som er fint med dette verktøyet er at man også kan legge inn påminnelse slik at dette framkommer hos de som ennå ikke har levert. Vi snakket litt om muligheten de har til å samle spørsmål i en spørsmålsbank – da kan man gjenbruke ressurser.
 • lenker. Her kan lærer (og elev om man gir tilgang) lage en oversikt over aktuelle lenker. Vi anbefaler at disse åpnes i nye vinduer/faner slik at særlig de minste ikke logger seg ut av LMS når de lukker siden det er lenket til.
 • portefølje slik at lærer får oversikt (dette verktøyet er ikke synlig for elevene). Denne kan også brukes i forbindelse med foreldresamtaler osv.

Vi snakket også om mulighetene for å lage et personalrom; dette kan inneholde informasjon fra ledelsen, booking av ressurser, faste skjema, regelverk osv.

Vi viste hvordan man lager en foreldrepålogging – en enkel prosedyre. Et alternativ dersom man bare vil gi foreldre tilgang til f.eks ukeplan og generelle meldinger for hele klassen kan gjøres ved å lage en bruker med disse rettighetene – og så kan alle foresatte (for den klassen) bruke samme brukernavn og passord.

En utfordring er at det kan være problem å lese enkelte filtyper dersom man ikke har et program som «leser» formatet  (kan være et problem både fra læreropplasting av oppgaver og elev ved opplasting av besvarelse/innlevering) –  et eksempel kan være formatet pdf dersom man ikke har leser til dette (eks Acrobat Reader). Det er noen muligheter for å unngå problemene; det finnes en patch som kan installeres i forhold til ulike versjoner av word, legge opp lenker til gratis lesere av f.eks pdf, til å kunne zippe filer osv, lagre f.eks tekstdokumenter som .doc slik at både eldre og nyere versjoner håndterer dokumentet – eller man kan selvfølgelig velge å bruke teksteditoren som ligger i LMS’et. Vi viste også noen forslag til hvordan man kan bruke ulike web2.0-verktøy i LMS – f.eks bruk av sosiale medier (eks Twitter), video (YouTube), bildealbum (Picasa) osv. Ingen som syntes teksteditor så vanskelig ut, men jeg irriterer meg litt nå i kveld at vi ikke viste den forenklede editoren (med symboler) for de aller minste.

En viktig sak er at man ikke må være redd for å prøve og feile – slik lærer man best. En annen sak som var bra kom som et utsagn fra salen; det at alle nå måtte delta og at dette å bruke LMS måtte bli en naturlig del av hverdagen – da vil man kunne utnytte mulighetene og sørge for at bruk av LMS ikke blir en tidstyv, snarere tvert i mot. Flott!

26.08.09 at 20:55 2 kommentarer

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,944 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry