Klasseromsledelse eller sanksjoner?

Nå har jeg vært rundt på mange skoler, og senest i dag på et møte med representanter for skoler i fra flere kommuner – og et av spørsmålene som dukket opp var som vanlig hvordan man skal begrense nett-tilgang i timene slik at elevene konsentrerer seg om skolearbeid framfor å bruke tid på Facebook, Nettby, MSN osv. Som ikke-pedagog har jeg veldig lite greie på klasseromsledelse, men noen tanker om det har jeg likevel – mye forankret i hva jeg ser utenfra (og man gjør seg jo sine tanker når man er rundt omkring på skolene), de impulser jeg får med meg fra seminarer/kurs/konferanser jeg har deltatt på i forbindelse med IKT og skole, egne erfaringer med bruk av data, egne barn osv.

Jeg har hatt en helt klar formening om at man må tenke mer på å skape gode holdninger i hvordan man skal bruke digitale verktøy i skoletiden framfor å prøve å sperre bruken. Elevene vil alltid finne måter å omgå slike hindringer, og de som lykkes vil raskt spre framgangsmåten videre – slik sett et ypperlig eksempel på delingskultur…kanskje ikke helt ønsket i kollegiet riktignok. Har de ikke internett gjennom skolen sitt nett er jeg helt sikker på at flere av elevene har tilgang på f.eks oppringt bredbånd – det blir jo billigere og billigere, så kostnad er snart ikke hindringen. Mobiltelefoner vet alle foreldre at er i bruk i større eller mindre grad, selv om skolens reglement sier at mobiltelefon skal være avslått. Tidligere, altså når jeg gikk på skolen (som føles ut som en evighet siden), hadde vi også kommunikasjon med øvrige når læreren snudde ryggen til for å skrive på tavla – da var det ofte det gikk papirlapper mellom pultrekkene (ikke jeg riktignok – bare så det er sagt).

På konferansen «Er du klar for det digitale løftet» som jeg var på for et par uker siden var det flere forelesere som var inne på temaet – og noe av det jeg fikk ut av dette var følgende (jeg har tatt utgangspunkt i noen elementer fra Per Arne Hansen sitt foredrag og lagt til mine synspunkter):

Elevens evne til ”multitasking” – klarer elevene å gjøre flere ting samtidig og hvordan går det så med kvaliteten på det de i så fall oppfatter. Vi snakker mye om at disse digitalt innfødte klarer å håndtere flere ting på en gang, men er det slik at i forhold til læring blir kvaliteten dårligere når de ikke har fullt fokus på lærestoffet? (Rune Krumsvik snakket en del om dette litt senere på seminaret; faglig og rituell bruk, redskapskompetanse og fortolkningskompetanse)
Behovet for tydelig klasseledelse øker – lærer må ha klare retningslinjer for hvordan og når man skal bruke PC i timene, og dersom den ikke skal brukes….skal elevene da slå ned skjermen eller skal de få lov å bruke PC til notater?

teacher_cartoonPå møtet jeg var på i dag møtte jeg begge sider – både de som mente at man skal sperre bruk og de som mente man skal skape holdninger, men noe av det de fleste var enige om var at lærerens digitale kompetanse måtte bli større. Enkelte mente også at man som lærer var nødt til å sørge for at egen undervisning var såpass engasjerende at det utkonkurrerte surfingen på nett (dette må jeg si at jeg er veldig spent på å høre hvordan man får til dette). Uansett; kravet til klasseleders digitale kompetanse øker – man er nødt til å se muligheter og ikke bare problemer og som jeg har nevnt tidligere er manglende kompetanse det flest lærere mente var største utfordring for bruk av IKT i skolen (se innlegget «Hinder for bruk av IKT i skolen«)….men selv med kursing så kan man ikke starte noe kappløp med elevene på dette feltet – flere ligger sikkert langt foran allerede.

I forbindelse med digital kompetanse ble det spurt (Rune Krumsvik på «Er du klar for det digitale løftet») om hvordan man så for seg at man kunne øke sin egen kompetanse, og jeg gjengir svar og resultat her fordi jeg syntes resultatet var litt overraskende…

Hvordan mener du at du best kan videreutvikle din digitale kompetanse i dag?
16 % På etterutdanningskurs
30% Ved kollegarettledning  (min kommentar; denne ble jeg positivt overrasket over – skoleledere: legg tilrette for kunnskapsdeling!)
25% Ved egen «prøving og feiling» (min kommentar; også veldig positivt)
00% Ved hjelp av venner og familie (min kommentar; hvilke familier er dette hvor man ikke kan få hjelp…)
05% Andre steder
24% Blanding av alle punkta over
00% Vet ikke

I forhold til å skape gode holdninger til bruk kom Per Arne Hansen med noen retningslinjer han syntes fungerte, og jeg tror han har helt rett i at man må sette konkrete krav til hva man forventer – både i forhold til oppførsel og i forhold til resultat (forøvrig er jeg av den oppfatning at hvis man ikke vet hvor man skal blir det vanskelig å komme dit – så her er jeg helt enig i utsagnet):
• Skal PC brukes?
• Hvis nei, lokket igjen – hør klikket!
• Hvis ja, til hva?
– Innhenting, bearbeiding, presentasjon eller kanskje bare til notater
• Sett krav til elevene
– Utarbeide mål, delmål og strategi
– Krav til produkt
– Krav til standard

Noe av poenget med at vi har fått digital kompetanse inn som basiskompetanse bunner i at elevene må kunne gå ut av skolen med nok digital kompetanse til å kunne klare seg i et informasjonssamfunn, betyr ikke dette også at de ikke bare skal lære å bruke ulike digitale verktøy – men også lære seg god bruk – og også lære seg når man ikke skal bruke PC? Det blir litt samme diskusjon som i forhold til i hvilken grad man skal være anonym eller ikke på nett – skal man lære elevene å «gjemme» seg eller skal man lære dem god digital dannelse og å lære dem å legge ut gode digitale spor?

Rune Krumsvik var på dette seminaret inne på noe av det samme og viste bl.a at det finnes løsninger som bl.a gjør at lærer kan stenge ned alle skjermer i klasserommet – men spørsmålet om å få bruke PC til notater blir jo heller ikke da reellt. Han fulgte opp dette med spørsmål til salen – og også her syntes jeg at resultatet var noe overraskende (det er den lave prosenten på plagiatkontroll som forbauser meg)

Hva oppfatter du som det viktigste IKT-baserte støttestrukturen for læreren i dagens skole?
31% Elevskjermtilsyn
08% Plagieringskontroll
04% Brannmur
00% Mobilkveler
35% Blanding av alle fire over
14% Læreren trenger ikke noe av dette
07% Vet ikke

teacherFor å sammenfatte litt her på tampen siden jeg har hoppet litt hit og dit i teksten; jeg tror at det er viktigere å se på hvordan man kan skape gode holdninger framfor å se på hvordan man skal begrense bruken – det at læreren er tydelig og har klare grenser (ikke at jeg mener at det skal tørkes støv av spanskrøret, men at læreren er den som må være «sjefen» i klasserommet), at elevene er klar over hva som forventes både i form av oppførsel og resultat må etter mitt syn være helt opplagt (akkurat som vi gjør i barneoppdragelsen ellers; har klare grenser og er konsekvent). Dersom man ikke når fram – skal det gi følger? Jeg synes at dersom man ikke innretter seg er det slik det alltid har vært – det går ut over orden og oppførsels-karakteren…Forøvrig synes jeg at hver skole må ha en veldig klar formening om hva slags regler man ønsker å ha på sin skole – i dag er det veldig stor variasjon fra lærer til lærer.

Guttorm Hveem sa i sitt blogginnlegg at han mener spørsmålstillingen har mest å gjøre med klasseromsledelse og pedagogikk – noe jeg er helt enig i og Bård Vegar Solhjell har sagt følgende om bruk av ulike web2.0-verktøy (i dette tilfelle var det vel helst Facebook) og sanksjoner;

“Det skal vere opp til den lokale handlefriheten. Det er neppe (riktig) å forby, men å sørge for det samme som ellers. Sette klare grenser, ha klare regler, få elever til å forstå og vere med på dei, ha sanksjonar når dei blir brutt”

Oppdatert 2/10-09: Aftenposten «Først må vi få bedre lærere» – om at lærer er «sjef» og må få respekt..

4 kommentarer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s