Kartlegging av organisasjonskulturen (i utvalgte grunnskoler).

Gjennom et spørreskjema (OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument)  har jeg forsøkt å kartlegge hva slags kultur som finnes på skolene i dag og hvordan man tenker seg ønsket framtid ved å spørre et utvalg lærere. Jeg har også gjort et forsøk på å plotte inn den kulturen man kanskje burde ha utifra de lovpålagte krav som ligger i Kunnskapsløftet og andre stortingsmeldinger (denne siste blir mest en synsing fra min side). Resultatet av spørreundersøkelsen har jeg framstilt slik (det er altså hvordan lærerne har oppfattet kulturen i dag, hvordan de ser for seg en ønsket framtid og min tolkning av hva slags kultur Kunnskapsløftet mm legger opp til):
kartlegging_kultur1

PS: i oppgaven IKT i skolen – mer enn bare kabler har jeg utdypet hvorfor figuren er som den er og skrevet en skisse til en endringsprosess..

En kort gjennomgang av kjennetegn for de ulike kulturene:
Klan: En vennlig plass å arbeide der man gir og deler mye av seg selv, arbeidsplassen blir en slags utvidet familie. Lederne i organisasjonen er mentorer/veiledere, kanskje nærmest farsfigurer. Organisasjonen holdes sammen av lojalitet eller tradisjon. Man vektlegger langsiktige fordeler ved utvikling av menneskelige ressurser og moral regnes som svært viktig. Suksess måles i forhold til omsorg for mennesker og lydhørhet overfor sine kunder (her elever). I denne organisasjonen finner man teamarbeid, deltakelse og enighet.
Hierarki: Arbeidsplassen er sterkt formalisert og strukturert, prosedyrer styrer hva man skal gjøre og hvordan det skal gjøres. Lederne er oppptatt av koordinering og organisering – og er opptatt av å gjøre organisasjonen effektiv. Noe av det mest kritiske for lederne er å sørge for at ting går smertefritt og glatt. Formelle rutiner og normer er limet som holder organisasjonen samlet. Når det gjelder langsiktighet vektlegger man stabilitet og effektiv, uproblematisk produksjon (her mener jeg undervisning som er så styrt av rutiner og regler at man ikke er i tvil om hva man skal gjøre når, og tildels hvordan – det siste litt i konflikt med pedagogisk frihet). Suksess måles ut fra pålitelig levering (her av undervisning), god tidsplanlegging/god utnyttelse av tilgjengelige ressurser (lærekrefter) og lav kostnad (denne er ikke så aktuell for skolen som i næringslivet generelt). Personalledelsen dreier seg hovedsaklig om å sikre arbeidsplasser og forutsigbarhet.
Adhocrati: Dette er en innovativ, nyskapende og kreativ arbeidsplass. De ansatte er ikke redd for å stikke seg fram og ta risikoer (her prøve ut nye ting). Lederne er orientert rundt å legge tilrette for nyskaping, og suksess måles opp i mot hvor langt framme man er i forhold til å prøve ut nye ting (i næringslivet: skape unike og/eller nye produkter eller tjenester) – og det å ligge i fremste rekke sammenlignet med andre regnes som viktig. Organisasjonslimet er forpliktelsen de ansatte deler i forhold til å eksprimentere og skape nye ting (her: prøve seg fram i det digitale landskapet, prøve ut ny teknologi, lære seg nye læringsstrategier tilpasset et digitalt informasjonssamfunn). Langsiktig vil man legge vekt på vekst og å skaffe seg nye ressurser (vekst er ikke så aktuelt å tenke i forhold til skole, men man kan tenke seg investeringer i kompetanse og teknologi). Organisasjonen framønsker individuell initiativtaking og personlig frihet.
Markedskultur: Dette er en resultatorientert organisasjon, det viktigste er å få jobben gjort. De ansatte er konkurransebevisste og målorientert. Lederne er tøffe og krevende, de krever resultater. Limet som holder organisasjonen sammen er vektleggingen av en vinnerkultur, omdømme og suksess er noe alle ansatte er opptatt av. Det langsiktige fokuset er oppnåelse av målbare mål (i næringslivet gjerne i konkurranse med andre, det å få markedsandeler, være markedsleder, priskonkurranse – dette preger ikke skolen på samme måte og er derfor ikke tatt med i spørreundersøkelsen).

PS: mer utfyllende informasjon om dette i bacheloroppgaven min om IKT i skolen – mer enn bare kabler

3 kommentarer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s